Elektronická přihláška do mateřské školy: https://registrace.twigsee.com/f1/a59c3a/univerzitni-ms-hrasek

 

Další informace jsou dostupné na tel. +420 737 513 376 či e-mailu: hrasekms@mendelu.cz.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Děti mohou být přijímány i v průběhu roku pokud není naplněna kapacita mateřské školy (40 dětí)

 Závazná přihláška obsahuje:

1. přihlášku do UMŠ Hrášek

2. evidenční list dítěte s potvrzením od ošetřujícího lékaře

3. přihlášku ke stravování

4. kopii rodného listu

Formuláře je možné získat v UMŠ Hrášek nebo v sekci Dokumenty ke stažení (odkaz).

 

Příspěvek na vzdělávání je 2.850,- Kč/měsíc.

Týká se všech dětí přijatých do předškolního zařízení. Povinnost platit příspěvek na vzdělávání mají také děti v posledním roce před povinnou školní docházkou a děti s odloženou školní docházkou.

 

Stravné pro děti 3 – 6 let je 48.- Kč/den; pro děti 7+ je  53.- Kč/den.

Strava je dovážena ze Školní jídelny Nádvorní 3.  

MAP II Publicita projektu Publicita projektu