Kritéria pro přijímání dětí do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendelovy univerzity v Brně,

školská právnická osoba/dále jen kritéria/

 

Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně se sídlem Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno v zastoupení

Mgr. Martinou Schoříkovou Horáčkovou, ředitelkou, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (43 dětí).

Univerzitní mateřská škola je soukromá firemní mateřská škola, která je primárně určena k využívání pro děti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně, ale v případě volné kapacity slouží i širší veřejnosti.   Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Děti mohou být přijímány i v průběhu roku, pokud není naplněna kapacita mateřské školy. K docházce se přijímá dítě, které je samostatné v hygieně, dokáže přiměřeným způsobem komunikovat, vyjádřit svá přání a potřeby a je řádně očkováno dle aktuálně platného českého dětského očkovacího kalendáře.

Zápis pro školní rok 2023/2024 se koná v období 2. – 10. 5. 2024. Rodiče vyplní předběžnou přihlášku

https://registrace.twigsee.com/f1/a59c3a/univerzitnimaterskaskolah 

 

Vazba dětí na MENDELU - hodnotící kritéria přijímání do předškolního zařízení

 1. Oba rodiče jsou zaměstnáni na MENDELU

 2. Jeden z rodičů je zaměstnanec MENDELU

 3. Jeden nebo oba prarodiče jsou zaměstnanci MENDELU

 4. Jeden nebo oba rodiče studují na MENDELU (ve všech stupních vzdělávacích programů)

 5. Ostatní - dle věku dítěte (pokud dojde ke shodě, rozhoduje losování)

 

Při přijímání dětí do mateřské školy:

  1. Nebude vyjmuta žádná forma zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouva na dobu neurčitou, pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti uzavřená nejméně na 6 měsíců, na 40 hod. měsíčně)
  2. Nebude upřednostňováno žádné pracoviště MENDELU
  3. Budou přijímány děti dle kritéria 5 jedině v případě, kdy kapacita mateřské školy po řádném zápise nebude plně naplněna = 43 dětí.

 

 

MAP II Publicita projektu Publicita projektu