Příspěvek na vzdělávání – 4 000.- Kč/měsíc

Strava pro děti:

Součástí mateřské školky je školní výdejna. Jídlo se dováží z  nedaleké menzy, která se nachází přímo v areálu. Strava vyhovuje Doporučení MŠMT ke Spotřebnímu koši, byla nastavena a schválena nutriční specialistkou. Jídelníček naleznete zde.

Cenová kalkulace pro díě 3 - 6 let 63,- Kč/den.

MAP II Publicita projektu Publicita projektu