O školce

Univerzitní mateřská školka Hrášek Mendelovy univerzity v Brně se nachází v pěkném a zdravém přírodním prostředí, v severovýchodní části města Brna, městské části Husovice. Konkrétně v přízemí vícepodlažní budovy v prostorách nově zrekonstruovaných kolejí J. A. Komenského na ulici Kohoutova. Školka je určena primárně pro děti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně, ale při nenaplnění kapacity do Hrášku (43 dětí) může své dítě přihlásit kdokoliv.

 

Výhodou školky je její poloha, je umístěna velmi blízko univerzitnímu areálu. Uvnitř je členěna na dvě prostorné třídy (Berušky a Veverky) po dvaceti dětech. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Věkové složení obou tříd je heterogenní, nachází se v nich děti od tří let do předškolního věku. Děti se stravují ve školce, kde je zřízena výdejna stravy. Jídlo je dováženo ze ŠJ Nádvorní 3.

 

Strava je pestrá, děti mají dostatek ovoce a zeleniny, mají možnost přidávání. Ve třídách se děti samostatně obsluhují při svačině, volí si množství, které jim vyhovuje, do jídla děti nenutíme, pouze nabízíme. Po celý den mají děti přístup k nápojům - čaj, voda, ovocná šťáva (v letním období mají děti dostatek tekutin i na zahradě), jsou dodržovány intervaly mezi jídlem.

V případě potravinových alergií sledují zaměstnanci při výdeji jídla na základě informací od  rodičů, které potraviny jsou pro děti nevhodné. Všechny informace o alergenech jsou uvedeny na jídelníčku poskytovaným školní jídelnou, která nám připravuje stravu.

 

K mateřské školce přiléhá oplocená zahrada osázená zelení, kde děti mohou využívat herní prvky. Kolem budovy školy jsou komunikační sítě, prostranství s parkem, dostatek zeleně a hřiště pro sportovní a míčové hry. Po úpravě vzniklo venkovní prostranství, které slouží  výhradně pro účely školy, k pobytu dětí venku. Venkovní úsek je vybaven pískovištěm, bezpečným typem laviček, poskytuje dostatek možností pro pohybové činnosti, herní aktivity a využití různého náčiní, pomůcek a doplňků. Zahrada je vybavena nádobami na pěstování rostlin dětmi. K vycházkám slouží i nejbližší okolí školy, krajina se stráněmi, řekou Svitavou a okolními zahradami v městské části Husovice.

 

Děti jsou každodenně venku, v případě nepříznivého počasí je pobyt venku úměrně zkrácen (silný vítr, déšť, mráz). Při pobytu venku mají děti dostatečnou volnost a možnost pohybu, poznávání přírody, estetického vnímání i pracovních dovedností.

 

Respektována je potřeba spánku, po obědě všechny děti provedou zubní hygienu, děti, které neodcházejí po obědě domů, ulehnou po převlečení do pyžama k odpočinku se svým spinkáčkem  při četbě nebo hudbě. Děti s nižší potřebou spánku mohou minimálně po 30-ti minutách vstát a věnovat se tiché činnosti dle vlastního výběru, ale aby nerušily ostatní děti.

Denně jsou rovněž zařazovány pohybové aktivity ve formě pohybových chvilek, krátkých cvičení, pohybových her ve třídě i venku.

 

Denní řád je dostatečně pružný umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek času na hry a vlastní aktivity. V rozvržení dne je pamatováno na střídání rušných a klidových činností, her a řízených činností, ty jsou zpravidla organizovány ve skupinkách, vycházejí ze zájmu a zaujetí dětí. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, je respektováno jejich tempo. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, děti jsou vedeny k týmovosti. Odpolední program má volnější strukturu s větší mírou odpočinkových činností. Podle zájmů rodičů jsou vypsány také odpolední kroužky.

 

Škola poskytuje vzdělávání všem dětem předškolního věku podle školního vzdělávacího programu  - ROK S  HRÁŠKEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Projekt mateřské školky byl realizován Mendelovou univerzitou v Brně za podpory Evropské unie, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

MAP II Publicita projektu Publicita projektu