Pondělí

Cvičení – děti se učí pod vedením zkušeného instruktora základní pohybové aktivity, tzn. Používat své tělo v různých pozicích za pomocí rozličných pomůcek a překážek. Hravou formou se naučí všestranné pohybové aktivitě.

Úterý

Základy deskových her – děti rozvíjejí logické myšlení a mentální schopnosti. Pozitivně také působí na osvojování mnoha společensky žádoucích návyků a chování mezi lidmi.

Keramika – děti si osvojují základy práce s hlínou, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku a podporují výtvarné cítění. Své výrobky si po vypálení odnášejí domů.

Čtvrtek

Angličtina – zábavná forma výuky anglického jazyka: Malí dinokrokové Hocus a Lotuska provázejí děti příběhy, které umožňují osvojit cizí jazyk stejným způsobem jako mateřský. Děti hrají divadlo, čtou si jednotlivé příběhy a zpívají si.