Ředitelka Univerzitní mateřské školky Hrášek

Mgr. Martina Schoříková Horáčková

hrasekms@mendelu.cz

 

Ve třídě Berušek

Olga Reimischová a Petra Nečasová, DiS.

provozní pracovnice Michaela Valachová

 

Ve třídě Veverek

Mgr. Zuzana Juříková a Mgr. Martina Schoříková Horáčková

provozní pracovnice Šárka Klementová

MAP II Publicita projektu