(http://www.hrasekms.cz/index.php?page=53) – otevírat v PDF

Školní řád UMŠ

Výpis z rejstříku školských právnických osob

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení

Zřizovací listina školky

Organizační řád

Školní vzdělávání plán „Rok s Hráškem“

MAP II Publicita projektu Publicita projektu