Provozní doba: 7:00 – 16:30

Prázdninový provoz (červenec – srpen): 8:00 – 16:00

Denní program:

Čas

Činnost

 

07:00 - 09:45

Začátek provozní doby, příchod dětí a jejich přijímání v ranním provozu společně do třídy Berušek, odkud se rozcházejí do svých tříd, kde si hrají, mohou se zapojit do řízených nebo částečně řízených činností učitelkou (hudební, výtvarné, pracovní a vzdělávací činnosti), probíhají řízené tělovýchovné aktivity a pedagogicky cílené činnosti, hygiena, svačina v časovém rozpětí dle individuálních potřeb dětí.

09:45 -10:00

Příprava na pobyt venku.

10:00 - 12:00

Pobyt venku (vycházka, pobyt na školní zahradě nebo účast na mimoškolní akci). Délka pobytu venku se upravuje aktuálně podle počasí. V příznivém počasí je pobyt venku delší.

10:00 - 12:00

Pobyt venku

12:00 – 12:30

Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd. Oběd je podáván společně z důvodu pěstování kulturních zvyklostí a správného společenského chování. Dentální hygiena. Odchod dětí „po obědě“ domů.

12:30 - 14:00

Příprava na odpočinek, individuální odpočinek – klidové činnosti.

14:00 - 14:30

Postupné vstávání, osobní hygiena, svačina.

14:30 - 16:30

Volná hra a poznávací činnosti dle volby dětí, zájmové činnosti, pohybové aktivity. V případě příznivého počasí se tyto aktivity přesouvají na školní zahradu, odkud se děti rozcházejí domů.

16:30

Ukončení provozu MŠ.

MAP II Publicita projektu Publicita projektu