18. 8. 2020

Informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 soukromým a církevním mateřským školám


8. 5. 2020

Pokyny pro rodiče a dokumenty ke stažení.

Univerzitní mateřská škola je soukromá firemní mateřská škola, která je primárně určena k využívání pro děti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně, ale v případě volné kapacity slouží i širší veřejnosti.   Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Děti mohou být přijímány i v průběhu roku, pokud není naplněna kapacita mateřské školy /43 dětí/. K docházce se přijímá dítě,...


29. 4. 2020

V souladu se Smlouvou o poskytování předškolního vzdělávání a péče o dítě za úplatu na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020 Rady města Brna o přijetí krizového opatření, kdy nejsou poskytovány služby předškolního vzdělávání a péče o dítě, po projednání se Školskou radou, ředitelka školy rozhodla o prominutí úhrady za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné).

Zveřejněno dne 29. 4. 2020