18. 8. 2020

Informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 soukromým a církevním mateřským školám


8. 5. 2020

Pokyny pro rodiče a dokumenty ke stažení.

Zápis bude probíhat od 2. do 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.


29. 4. 2020

V souladu se Smlouvou o poskytování předškolního vzdělávání a péče o dítě za úplatu na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020 Rady města Brna o přijetí krizového opatření, kdy nejsou poskytovány služby předškolního vzdělávání a péče o dítě, po projednání se Školskou radou, ředitelka školy rozhodla o prominutí úhrady za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné).

Zveřejněno dne 29. 4. 2020