Rozhodnutí ředitelky školy o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a péči o dítě

29. 4. 2020 -

V souladu se Smlouvou o poskytování předškolního vzdělávání a péče o dítě za úplatu na dobu platnosti nařízení č. 5/2020 ve znění nařízení č. 6/2020 Rady města Brna o přijetí krizového opatření, kdy nejsou poskytovány služby předškolního vzdělávání a péče o dítě, po projednání se Školskou radou, ředitelka školy rozhodla o prominutí úhrady za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné).

Zveřejněno dne 29. 4. 2020

MAP II Publicita projektu Publicita projektu