Poskytnutí účelové dotace

18. 8. 2020 -

Informace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 soukromým a církevním mateřským školám

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2 poskytlo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2020 Univerzitní mateřské škole Hrášek Mendelovy univerzity v Brně ve výši 40 000.- Kč jako prostředek minimalizace dopadu důsledků epidemie COVID – 19.

MAP II Publicita projektu Publicita projektu