Přerušení provozu

23. 3. 2021 -

Přerušení provozu dle usnesení vlády ČR vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie COVID 19

Rozhodnutí ředitelky UMŠ Hrášek o přerušení provozu

 

 

Provoz Univerzitní mateřské školy Hrášek bude v kalendářním roce 2023 a v lednu 2024 přerušen z technických a organizačních důvodů ve dnech:

 

 

 

leden   2. 1. 2023 (1 pracovní den)

 

červenec  3. 7. – 11. 7. 2022 (5 pracovních dnů)

 

srpen 28.8. – 1.9. 2023 (5 pracovních dnů)

 

prosinec – leden   27.12.2023 – 2.1.2024 (3+2  pracovních dnů) 

 

MAP II Publicita projektu Publicita projektu