Distanční vzdělávání

28. 9. 2020 -

Doplněk Školního řádu UMŠ Hrášek Mendelovy univerzity v Brně – distanční vzdělávání

Doplněk Školního řádu UMŠ Hrášek Mendelovy univerzity v Brně – distanční vzdělávání

MAP II Publicita projektu Publicita projektu