Opatření UMŠ Hrášek

1. 9. 2020 -

Opatření v rámci prevence šíření infekčních chorob – COVID 19

Docházka do MŠ dle stanovených pravidel:

 • V MŠ dítě ani zaměstnanci roušku (zatím) mít nemusí.
 • Do MŠ chodí pouze dítě ZDRAVÉ (bez rýmy, teploty, dušnosti, nedoléčeného kašle…).
 • V případě vykazujících příznaků NEDOLÉČENÉ nemoci budou ihned při příchodu do MŠ zákonní zástupci vyzváni, aby si dítě odvedli a nechali doma.
 • V případě alergických projevů doloží zák. zástupce potvrzení od lékaře, že není infekční.
 • Jestliže dítě bude vykazovat v průběhu vzdělávání sebemenší respirační obtíže (kašel, rýma…), bude dítěti nasazena rouška a dítě bude umístěno do předem určené místnosti - IZOLACE, kde vyčká příchodu pověřené osoby, která si ho odvede domů a s pediatrem se domluví na dalším vhodném postupu.
 • KARANTÉNA v trvání 10 dní platí pro dítě i v případě, že rodič je v karanténě a přitom není pozitivní. V případě, že je osoba blízká na základě testu pozitivní je, tak karanténa trvá až do negativního testu.
 • V rámci prevence bude předávání dětí zaměstnanci školy nebo pověřené osobě probíhat u hlavního vchodu do MŠ (dřevěná vrata). Do budovy bez předem telefonicky sjednané schůzky, nebude možné vstoupit.
 • Zákonný zástupce (nebo jiná pověřená osoba) zazvoní u vchodu MŠ a vyčká příchodu zaměstnance MŠ. Ten si osobně dítě převezme, nebo v případě vyzvedávání předá.
 • Dítě s doprovodem ráno přichází k budově MŠ nejpozději do 9:00 hod.
 • Dítě do MŠ přichází s batůžkem, kde má čisté oblečení do třídy, na zahradu a náhradní oblečení. V batůžku budou rovněž igelitové sáčky na použité oblečení a sáček s rouškou pro případ projevů nemoci. (Dítě do MŠ nebude bez batůžku přijato!). Dítě, které budou spávat, si nezapomenou donést pyžamo na období 1 týden (v pátek dáváme domů). Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost nošení hraček (plyšáčků) do MŠ. V tomto případě to rovněž není z výše uvedených důvodu vhodné.
 • Při vstupu do MŠ si dítě ošetří ruce dezinfekčním roztokem (bez obsahu alkoholu) a po opuštění šatny jde koupelny umýt si důkladně ruce mýdlem.
 • Děti, které jsou přihlášeny na dopolední docházku, budou připraveny ke společnému odchodu nejdříve ve 12:20 hod. Rodič či jiná pověřená osoba vyčká před budovou MŠ.
 • V případě infekčních chorob (nejen covid -19, ale i neštovice, spálová angína, apod.) je nutné školu neprodleně o této skutečnosti informovat, z důvodu dezinfekce třídy.

Děkujeme za pochopení a žádáme Vás o dodržování nastavených pravidel.

V Brně 1. 9. 2020

Mgr. Martina Schoříková, ředitelka školy

MAP II Publicita projektu Publicita projektu